Budování dobrého jména univerzit a škol v měnící se době – hybridní výuka, změna zaměření marketingu a komunikace, zavádění nových technologií a jak kreativně uchopit sociální sítě nejen ve školství

Budování dobrého jména univerzit a škol v měnící se době – hybridní výuka, změna zaměření marketingu a komunikace, zavádění nových technologií a jak kreativně uchopit sociální sítě nejen ve školství

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

Datum konání

7. 12. 2022 16:30

Odkazy

V měnící se popandemické době chceme věnovat zvláštní pozornost výzvám souvisejícím s kvalitou vzdělávání a budováním dobrého obrazu univerzit a škol. Pandemická zkušenost nás donutila využívat nová média a nové formy spolupráce se studenty

Napsáno dne: 5. 12. 2022