"Jak zlepšit kvalitu vzdělávání na VŠ/SŠ: Mobilní aplikace užitečné pro učitele a jak navazovat a udržovat kontakt a jak kontrolovat výsledky učení v oblasti výuky cizích jazyků"

Na našem online setkání se budeme věnovat výzvám souvisejícím s kvalitou vzdělávání, jak využívat různé mobilní aplikace a formy spolupráce se studenty.

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

Datum konání

21. 11. 2022 16:00

Na našem online setkání se budeme věnovat výzvám souvisejícím s kvalitou vzdělávání, jak využívat různé mobilní aplikace a formy spolupráce se studenty.

Napsáno dne: 17. 11. 2022