"Kulturní aspekty v práci překladatele

Setkání je určeno učitelům, žákům, studentům a všem dalším lidem, kterým je předmět vzdělávání blízký - lidem ve školství, profesně aktivním lidem, ale i těm, kteří jsou již v důchodu. Nejzajímavější hlasy z diskuse budou odměněny a zveřejněny na webu https://www.cz-pl-transedu.eu/.

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

Datum konání

21. 3. 2023 13:00

Małgorzata Slabicka-Turpeinen

MA, je literární překladatelka s dlouholetými profesními zkušenostmi a členka Svazu literárních překladatelů. Literárnímu překladu se věnuje od absolvování germanistiky na univerzitě ve Vratislavi a na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Několik desítek dosud vydaných knižních překladů vzniklo ve spolupráci s různými nakladatelstvími v Polsku a Německu. V roce 2007 byla kniha Cizí město Gregora Thuma, kterou přeložila, oceněna měsíčním oceněním Odra a titulem velvyslankyně Vratislavi.

Překládání je podle ní vášeň, způsob, jak objevovat svět, protože každý nový projekt je příležitostí naučit se něco nového.

Miroslava Eliášová

se zabývá písemnými a tlumočnickými překlady z polštiny do češtiny az češtiny do polštiny. Překládá písemné právní úkony a v oblasti tlumočení spolupracuje s různými firmami a organizacemi při seminářích, školeních a obchodních jednáních.

Napsáno dne: 14. 3. 2023