Oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie

Dne 16. 3. 2022 se konala online exkurze po oddělení Oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie. Průvodcem po pracovišti byla MUDr. Katarína Rusnáková.

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

Datum konání

16. 3. 2022 08:42

Dne 16. 3. 2022 se konala online exkurze po oddělení Oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie. Průvodcem po pracovišti byla MUDr. Katarína Rusnáková.

Napsáno dne: 26. 4. 2022