Online exkurze v DAMI televizi v Jelení Hoře

Dne 10. 01. 2023 se konala online exkurze v DAMI televizi v Jelení Hoře.

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

Datum konání

10. 1. 2023 10:00

Odkazy

Dne 10. 01. 2023 se uskutečnil zájezd do studia TV DAMI v Jelení Hoře. TV DAMI funguje již 30 let. Výlet jménem univerzity vedli Aleksander Borkowski, MA, a Paweł Guszała, MA, zastupující TV DAMI. Návštěvníci měli možnost vidět, jak funguje moderní televize a jaké dovednosti jsou potřeba k práci novináře.

Napsáno dne: 6. 2. 2023