Krizové řízení ve školách během pandemie v Polsku a České republice

Začátek pandemie COVID-19 byl značnou výzvou nejen pro vedoucí pracovníky vzdělávacích institucí, ale i pro pedagogický sbor, žáky a studenty. Ředitelé škol museli na dálku řídit své zaměstnance, organizovat práci, zadávat úkoly a řídit vzdělávání a výukový proces studentů. Jaká poučení si lze z této situace vzít do budoucna? Naši přednášející shrnou, jak jsme se s Covid-19 krizí vyrovnali v našich školách a co jsme si z tohoto období odnesli. Zaměříme se na postupy řízení škol v souvislosti s krizovým řízením organizace.

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

Datum konání

14. 12. 2021 14:20

K setkání zveme ředitele škol, učitele, žáky, studenty a další osoby z řad široké veřejnosti, kterým jsou témata související se vzděláváním blízká. Online setkání je určeno i pro zástupce partnerských organizací a firem.

Nejzajímavější hlasy z diskuse budou oceněny a zveřejněny na webu https://www.cz-pl-transedu.eu/.

V případě zájmu zašlete e-mail se jménem a příjmením (příp. názvem organizace, kterou zastupujete na adresu: marek.runiewicz@kpswjg.pl, do 13. 12. 2021, 23:59.

Jako odpověď na Váš email Vám zašleme odkaz na schůzku.

Během setkání budou našimi přednášejícími a milými hosty:

dr inż. Jacek Trembecki z KPSW z Jelení Gory v Polsku - pedagog a mediátor, absolvent doktorského studia v oboru vojenské vědy. Zástupce vedoucího katedry společenských věd Fakulty humanitních a sociálních věd KPSW a vedoucí žurnalistiky a sociální komunikace.

Mgr. Kateřina Součková z VOŠZ, SZŠ a OA, Trutnov v ČR – učitelka odborných zdravotnických předmětů s dlouholetými manažerskými zkušenostmi získanými během svého působení v nemocnici v Pardubicích.

Ve své prezentaci bude Dr. Trembecki hovořit o hlavních principech distančního vzdělávání. Dále se zaměří na úkoly vedoucího pracovníka vzdělávací instituce e a jeho úlohu při organizaci distančního vzdělávání. Ve své prezentaci bude mimo jiné zmíněna důležitost role řídícího orgánu při realizaci úkolů distančního vzdělávání.

Mgr. Součková ve své prezentaci porovná postupy krizového řízení české školy během obou vln pandemie, na jaře 2020 a na podzim téhož roku. Dále bude Mgr. Součková prezentovat své poznatky z organizace praktického vyučování studentek v nemocnici během tohoto krizového období.

Setkání bude tlumočit paní Karina Kurková, která má dlouholeté zkušenosti se spoluprací se školami a institucemi na polsko-českém pomezí.

Napsáno dne: 8. 12. 2021

Přiložené soubory

Název Stáhnout
pozvánka na setkání.pdf Stáhnout
Plakat - wersja ostateczna na seminarium_2.pdf Stáhnout
Plakat_2.pdf Stáhnout
Krizový management Mgr. Součková.pptx Stáhnout
Krizový management dr inż. Jacek Trembecki.pptx Stáhnout
zarzadzanie kryzysowe dr inż. Jacek Trembecki.pptx Stáhnout
zarzadzanie kryzysowe Mgr. Součková.pptx Stáhnout