„Kvalita vzdělávání, trh práce a pandemie – příklady dobré praxe v Polsku a České republice"

Po Covid-19 pandemii jsme věnovali zvláštní pozornost kvalitě vzdělávání žáků a studentů, kteří se chtějí v budoucnu uplatnit na trhu práce. Zveme vás proto na virtuální polsko-české diskusní setkání věnované činnosti vzdělávacích institucí tváří v tvář aktuálním výzvám.

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

Datum konání

29. 11. 2021 15:00

Odkazy

Úvodem do diskuse k této problematice kvality vzdělávání v době změn způsobených pandemií budou přednášky odborníků:

Dr Katarzyna Sradomska - Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Polsko

Mgr. Lucie Převlocká - Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov, Česká republika

Naši řečníci budou informovat mimo jiné o tom, jakými pokyny je třeba se řídit v procesu zajišťování kvality vzdělávání. Pozornost bude také věnována roli měnících se požadavků na trhu práce. Mimo to budou prezentovány i osvědčené postupy v této oblasti, včetně IT nástrojů používaných v jejich institucích.

V prezentaci Mgr. Převlocké budou shrnuty obecné výstupy a doporučení ze šetření České školní inspekce v době pandemie a vlastní zkušenosti VOŠZ, SZŠ a OA, Trutnov s výukou v době uzávěry škol z důvodu COVID-19.

K setkání zveme ředitele škol, učitele, žáky, studenty a zástupce široké veřejnosti, kterým jsou tato témata vzdělávání blízká - zástupce firem, rodinné příslušníky studentů, profesně aktivní lidi, ale i ty, kteří jsou již v důchodu. Nejzajímavější hlasy z diskuse budou oceněny a zveřejněny na webu Transedu.eu.

Setkání bude tlumočit Karina Kurková, překladatelka s mnohaletými zkušenostmi ze spolupráce se školami a institucemi na polsko-českém pomezí.

Více informací o přednášejících:

Dr Katarzyna Sradomska: doktorka humanitních věd, vychovatelka ve vzdělávání dospělých a vyučování angličtiny. Systematicky spolupracuje s okresní zkušební komisí, provádí školení zkušebních komisařů, předsedá zkušebním komisím na rozšířené i bilingvní úrovni. Spolupracuje s institucemi pro vzdělávání učitelů, školami a vydavateli materiálů v anglickém jazyce.

Mgr. Lucie Převlocká: zástupkyně ředitele pro zdravotnické obory VOŠZ, SZŠ a OA, Trutnov má mnohaleté zkušenosti s výukou teoretických i praktických zdravotnických předmětů. Ve své pozici má na starosti akreditaci studijních plánů Vyšší odborné školy zdravotnické, pravidelně se účastní setkání Asociace vyšších odborných škol.

V případě zájmu o účast na jednání zašlete e-mail se jménem a příjmením a případně zastupovanou instituci na adresu: marek.runiewicz@kpswjg.pl nejpozději do listopadu do 14:45. 29, 2021. V odpovědi na Váš email Vám zašleme odkaz na schůzku.Akce je spolufinancována v rámci programu Evropské unie: INTERREG Polsko-Česká republika, projektu Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym / Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 20_032 / 0002839.

Napsáno dne: 16. 11. 2021

Přiložené soubory

Název Stáhnout
Plakát (1).pdf Stáhnout
program spotkania 29.11 PL-CZ.pdf Stáhnout
Jakość kształcenia.pptx Stáhnout
Jakość kształcenia dr Sradomska.pptx Stáhnout
Jakość kształcenia Mgr. Převlocká.pptx Stáhnout
Kvalita vzdálávání Mgr. Převlocká.pptx Stáhnout
Kvalita vzdělávání dr Sradomska.pptx Stáhnout