„Jakość kształcenia a rynek pracy i pandemia – dobre praktyki w Polsce i Republice Czeskiej”

Po doświadczeniach pandemii COVID-19 zwróciliśmy szczególną uwagę na to, jak ważna jest jakość w kształceniu uczniów i studentów, chcących zdobyć w przyszłości odpowiednie miejsce na rynku pracy. Zapraszamy na wirtualne polsko-czeskie spotkanie dyskusyjne poświęcone praktycznym działaniom placówek edukacyjnych podejmowanym w obliczu bieżących wyzwań.

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

Data wydarzenia

29. 11. 2021 15:00

Linki

Wstępem do dyskusji na temat zagadnień związanych z jakością kształcenia w dobie zmian wywołanych pandemią będą wykłady specjalistów:

dr Katarzyna Sradomska – Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Polska

Mgr. Lucie Převlocká – Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu, Trutnov, Republika Czeska

Nasze prelegentki opowiedzą m.in. o tym, jakimi wytycznymi warto się kierować w procesie zapewniania jakości kształcenia. Zwrócą uwagę na rolę zmieniających się wymogów rynku pracy. Przedstawią dobre praktyki w tym zakresie, w tym narzędzia informatyczne, zastosowane w ich instytucjach.

W swojej prezentacji Mgr. Převlocké odniesie się do wyników i zaleceń dochodzenia przeprowadzonego przez czeski inspektorat szkolny w czasie pandemii oraz podsumuje własne doswiadczenia z nauczania w czasie zamknięcia szkół z powodu pandemii COVID-19.

Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, studentów i wszystkie inne osoby, którym bliskie są tematy edukacji – przedstawicieli biznesu, członków rodzin osób uczących się, osoby aktywne zawodowo, ale też te, które są już na emeryturze. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej Transedu.eu.

Spotkanie będzie tłumaczone konsekutywnie przez Karinę Kurkovą, tłumacza z wieloletnim doświadczeniem we współpracy ze szkołami i instytucjami na polsko-czeskim pograniczu.

Więcej informacji na temat prelegentów:

dr Katarzyna Sradomska: doktor nauk humanistycznych, edukator z zakresu nauczania dorosłych

i nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji. Systematycznie współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, przeprowadzając szkolenia egzaminatorów, przewodnicząc komisjom egzaminacyjnym na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Współpracuje z instytucjami kształcącymi i doskonalącymi nauczycieli, szkołami oraz wydawnictwami materiałów anglojęzycznych.

Mgr. Lucie Převlocká: zastępca dyrektora ds. dyscyplin medycznych Wyższej Szkoły Zawodowej, Szkoły Średniej Edukacji i Biznesu w Trutnovie posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu teoretycznych

i praktycznych przedmiotów medycznych. Na swoim stanowisku jest odpowiedzialna za akredytację programów nauczania w Wyższej Szkole Zawodowej Ochrony Zdrowia, a także regularnie uczestniczy w spotkaniach Stowarzyszenia Wyższych Szkół Zawodowych.

Zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie wiadomości email z imieniem i nazwiskiem oraz, jeśli dotyczy, reprezentowaną instytucją, na adres: marek.runiewicz@kpswjg.pl, maksymalnie do godziny 14:45 w dniu 29.11.2021. W odpowiedzi zwrotnej zostanie przesłany link do spotkania.

Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.

Napisane na: 16. 11. 2021

Załączone pliki

Tytuł Pobierz
Plakát (1).pdf Pobierz
program spotkania 29.11 PL-CZ.pdf Pobierz
Jakość kształcenia.pptx Pobierz
Jakość kształcenia dr Sradomska.pptx Pobierz
Jakość kształcenia Mgr. Převlocká.pptx Pobierz
Kvalita vzdálávání Mgr. Převlocká.pptx Pobierz
Kvalita vzdělávání dr Sradomska.pptx Pobierz