Současné ekonomické problémy české a polské ekonomiky

Dne 28. 4. se uskuteční další setkání odborníků, tentokrát na téma Současné ekonomické problémy české a polské ekonomiky.

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

Datum konání

28. 4. 2022 11:30

dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. KPSW - Polsko, dlouholetý přednášející na katedře společenských věd Fakulty humanitních a sociálních věd. Vede kurzy základů marketingu, ekonomiky, organizace a managementu v těchto oborech: žurnalistika a sociální komunikace, filologie a fyzioterapie. Německý odborník na literaturu a kulturologii. Ředitel Institutu ekonomických věd Právnické, správní a ekonomické fakulty Univerzity ve Vratislavi.

Ing. Martin Sládek - Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie (VOŠZ, SZŠ a OA), Trutnov, Česká republika, - se narodil v roce 1984 v Praze. Po absolutoriu pracoval ve veřejné správě a poté v roce 2013 začal pracovat v oblasti finančního plánování v jedné z největších finančně poradenských společností v České republice. Je lektorem obchodních dovedností a finančních znalostí s dlouholetou praxí. Je přesvědčen, že vzdělávání příštích generací je základem budoucího hospodářského rozvoje.

Napsáno dne: 21. 4. 2022