Współczesne problemy ekonomiczne gospodarki czeskiej i polskiej

Kolejne spotkanie ekspertów odbędzie się 28 kwietnia, tym razem na temat aktualnych problemów gospodarczych czeskiej i polskiej gospodarki.Dr wystąpi jako goście na spotkaniu.

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

Data wydarzenia

28. 4. 2022 11:30

dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. KPSW - Polska, wieloletnia wykładowczyni pracująca w Katedrze Nauk Społecznych Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Prowadzi zajęcia zajęć z podstaw marketingu, ekonomii, organizacji i zarządzaniu na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia, czy fizjoterapia. Literaturoznawca i kulturoznawca niemiecki. Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

inż. Martin Sládek – Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu (VOŠZ, SZŠ i OA), Trutnov, Republika Czeska, – urodził się w Pradze w 1984 roku. Po ukończeniu studiów pracował w administracji publicznej, a następnie w 2013 r. rozpoczął pracę w zakresie planowania finansowego w jednej z największych firm doradztwa finansowego w Czechach. Jest wykładowcą umiejętności biznesowych i wiedzy o finansach z wieloletnim doświadczeniem. Wierzy, że kształcenie kolejnych pokoleń jest podstawą przyszłego rozwoju gospodarczego.

Napisane na: 21. 4. 2022