Současné problémy ekonomiky v Polsku a České republice

Setkání je určeno ředitelům škol, učitelům, žákům, studentům, zástupcům různých školských zařízení, školských obvodů a všem dalším lidem, kterým jsou témata školství blízká - zástupcům firem, rodinným příslušníkům vzdělávaných, profesně aktivním lidem, ale i těm kteří jsou již v důchodu.

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

Datum konání

27. 2. 2023 15:00

Odkazy

Setkání je určeno ředitelům škol, učitelům, žákům, studentům, zástupcům různých školských zařízení, školských obvodů a všem dalším lidem, kterým jsou témata školství blízká - zástupcům firem, rodinným příslušníkům vzdělávaných, profesně aktivním lidem, ale i těm kteří jsou již v důchodu.

Napsáno dne: 23. 2. 2023