„Współczesne problemy zdrowotne – aspekt zdrowia psychicznego”

Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów szkół średnich, studentów i wszystkie inne osoby, którym bliskie są medycyna, zdrowie, zdrowie psychivzne, psychologia czy pedagogika. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/.

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

Data wydarzenia

20. 5. 2022 12:30

Podczas seminarium swoje prezentacje wygłoszą:

dr Ewa Bakońska-Pacoń – KANS w Jeleniej Górze - Polska,. doktor nauk o kulturze fizycznej. Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, ukończyła studia na Wydziale Farmacji, Oddziału Analityki Medycznej z tytułem zawodowym magistra. W Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu otrzymała stopień naukowy doktotra. Od 1985 zatrudniona w AWF we Wrocławiu, a od 2000 zatrudniona również w KANS w Jeleniej Górze. Prowadzi zajęcia z biochemii, fizjologii oraz diagnostyki laboratoryjnej.

mgr Miloš Poláček – Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu (VOŠZ, SZŠ i OA), Trutnov, Republika Czeska, –- absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu J.E. Purkyně i Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Od ponad 10 lat pracuje jako w Centrum Czasu Kultury w Trutnovie, gdzie jest odpowiedzialny za organizację kursów doświadczalnych, imprez edukacyjnych, wykładów oraz zajmuje się edukacją osobistej i społecznej.

Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.

Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę do utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania Państwa wizerunku przez organizatora wydarzenia.

Zainteresowanych polskich uczestników prosimy o wypełnienie formularza, a czeskich uczestników o kontakt maliowy na: cadova@zsztrutnov.cz do 19.05.2022 do godziny 23:59

W odpowiedzi zwrotnej prześlemy link do spotkania.

Napisane na: 13. 5. 2022