„Współczesne problemy zdrowotne – aspekt zdrowia psychicznego”

Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów szkół średnich, studentów i wszystkie inne osoby, którym bliskie są medycyna, zdrowie, zdrowie psychivzne, psychologia czy pedagogika. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/.

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

Data wydarzenia

20. 5. 2022 12:30

„Współczesne problemy zdrowotne-aspekt zdrowia psychicznego”

POLSKA dr Ewa Bakońska-Pacoń

Problemy, z którymi borykamy się każdego dnia negatywnie wpływają na nasze zdrowie psychiczne. Pojawiają się różne dolegliwości. Te zgłaszane najczęściej to depresja oraz nerwica. W obydwu przypadkach jednym z niepokojących objawów są zaburzenia koncentracji oraz kłopoty z pamięcią.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego,że kondycję mózgu można poprawić poprzez aktywność fizyczną. Chociaż powszechnie wiadomo,że „ruch to zdrowie” to jednak warto przyjrzeć się w jaki sposób zapamiętujemy różne informacje oraz jaki wpływ na te mechanizmy ma aktywność fizyczna. Mózg ma bardzo złożoną strukturę i kiedy wszystkie struktury współdziałają ze sobą mamy złożone wspomnienia oraz pamiętamy to,czego nauczyliśmy się.

Wojciech Oczko -nadworny lekarz króla Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy znaczącą rolę leczniczą przypisywał wodzie, słońcu, powietrzu i aktywności fizycznej. Powiedział on,że „ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy żaden lek nie zastąpi ruchu”.

Aktywność fizyczna wpływa na wiele mechanizmów na poziomie układowym, komórkowym i molekularnym ponieważ poprawia produkcję czynników neurotroficznych, neuroprzekaźników i hormonów,promuje przeżycie neuronów i neuroplastyczności, optymalizuje reakcje neuroendokrynne i fizjologiczne na czynniki psychospołeczne i zmęczenie fizyczne oraz

uwrażliwia autonomiczny oraz ośrodkowy układ nerwowy przez wpływ na wiele procesów, takich jak plastyczność synaptyczna, neurogeneza, angiogeneza i autofagia.

Jak poprawić pamięć?

a) zmienić styl życia, w którym ważną rolę będzie odgrywać wysiłek fizyczny,sen, odpoczynek,

dieta i dotlenienie

b)farmakologicznie poprzez leki prekognitywne oraz środki działające neuroprotekcyjnie,

c)psychologicznie:ćwiczenia funkcji uwagi i pamięci w oparciu o różnorodną aktywność umysłową.

Skoro istnieją dowody na to,że aktywność fizyczna przyczynia się do polepszenia funkcji mózgu,w tym umiejętności zapamiętywania to jaka aktywność jest najlepsza? Odpowiedź brzmi: KAŻDA. Każdy z nas powinien dobrać ją do swoich możliwości i potrzeb. Istnieje również kinezjologia edukacyjna,czyli gimnastyka umysłu zgodnie z którą należy wykonywać ćwiczenia („leniwe ósemki”, „słoń”, „sowa”, „ruchy naprzemienne”),aby w prosty i naturalny sposób poprawić funkcjonowanie mózgu.

CZECHY mgr Miloš Poláček

Wydaje się ,że kluczem do dobrego samopoczucia jest aktywność w każdej formie. Aby zniwelować negatywne skutki pandemii w wielu instytucjach skupiono się na działaniach, które mogą poprawić samopoczucie uczniów, studentów i nauczycieli. Przykładem takiego działania jest współpraca Średniej Szkoły Medycznej w Trutnovie z Ośrodkiem Aktywnego Wypoczynku, który oferuje:

1)zajęcia zapoznawcze- w ramach tej formy organizowane są 2-3 dniowe „zielone szkoły”,

2)programy zabawowe „For Fun“,

3)kursy specjalistyczne,

4)programy edukacyjno-wychowawcze,

5)zajęcia profilaktyczno-prewencyjne,

6)kursy kompleksowe.

Warunki powodzenia programów wspomagających:

a)aktywny nauczyciel/pedagog szkolny

b)doskonała znajomość wspólnoty klasowej

c)konkretne zapotrzebowanie edukacyjne

d)doświadczenie i umiejętności lektorów prowadzących zajęcia

e)konsultowanie stosowanych metod edukacyjnych pomiędzy nauczycielem/psychologiem a lektorami

f)właściwy dobór środowiska

g)praca nauczyciela przed i PO PROGRAMIE

h)środki finansowe.

Zaprezentowane dane jasno wskazują na fakt dużej aktywności Średniej Szkoły w Trutnovie w zakresie podejmowania kroków związanych z organizacją czasu wolnego w taki sposób,aby był on spędzony przyjemnie oraz z uwzględnieniem aktualnych potrzeb uczniów.

Napisane na: 13. 5. 2022