„Současné zdravotní problémy – aspekt duševního zdraví“

K účasti na setkání zveme ředitele škol, učitele, středoškoláky, studenty a všechny další lidi, kterým je blízká medicína, zdraví, duševní zdraví, psychologie a pedagogika. Nejzajímavější hlasy z diskuse budou oceněny a zveřejněny na webu https://www.cz-pl-transedu.eu/.

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

Datum konání

20. 5. 2022 12:30

Během semináře vystoupí s prezentací:

Dr. Ewa Bakońska-Pacoń - KANS v Jelenia Góra - Polsko. doktor tělesné výchovy. Absolventka Lékařské akademie ve Vratislavi vystudovala Farmaceutickou fakultu, obor Medical Analytics s profesním titulem magistra. Na Akademii tělesné výchovy ve Vratislavi získala doktorský titul. Od roku 1985 byla zaměstnána na Vysoké škole tělesné výchovy ve Vratislavi a od roku 2000 byla zaměstnána také v KANS v Jelení Hoře. Vede kurzy biochemie, fyziologie a laboratorní diagnostiky.

Mgr. Miloš Poláček - Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie (VOŠZ, SZŠ a OA), Trutnov, Česká republika, - absolvent Pedagogické fakulty Univerzity J.E. Purkyně a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Přes 10 let pracuje ve Středisku volného času v Trutnově, kde má na starosti organizaci experimentálních kurzů, vzdělávacích akcí, přednášek a osobnostní a sociální výchovu.

Akce byla spolufinancována v rámci programu Evropské unie: INTERREG Polsko-Česká republika přes hranice, z Evropského fondu pro regionální rozvoj, projekt Internetová platforma obsahující informace pro učitele a vedení škol v přeshraničním regionu / Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionui: CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 20_032 / 0002839.

Účastí na schůzce souhlasíte s pořizováním, používáním a šířením vašeho snímku pořadatelem akce.

Zájemci z Polska prosím vyplňte formulář, čeští účastníci nás prosím kontaktujte na: cadova@szstrutnov.cz do 19.5.2022 do 23:59

Jako odpověď zašleme odkaz na schůzku.

Napsáno dne: 13. 5. 2022