Nauczanie języków obcych i ich znaczenie na obszarze transgranicznym

Odbędzie się kolejne internetowe spotkanie tematyczne poświęcone nauczaniu języków obcych i ich znaczeniu na obszarach transgranicznych.Podczas spotkania odbudowana zostanie nauka języka angielskiego w SZŠ Trutnov. Ponadto rozważymy rolę języka niemieckiego w naszym regionie transgranicznym.

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

Data wydarzenia

29. 3. 2022 11:30

Linki

„Nauczanie języków obcych i ich znaczenie na obszarze transgranicznym”

POLSKA dr Józef Zaprucki

Rejon , w którym mieszkamy jest fascynujący ze względu na zmienne koleje historii, które sprawiły,że Dolny Śląsk jest tyglem kultur. Od panowania czeskiego na tych ziemiach , Piastów z ich niemieckimi żonami, poprzez panowanie austriackie a później pruskie jest on miejscem wyjątkowym. Od czasów średniowiecznych mieszają się w nim kultury Polski, Czech oraz Niemiec. Ślady tego procesu są widoczne wszędzie w regionie. Zamek Czocha , na przykład,jest pozostałością panowania Czechów w tym rejonie a obecny kościół Garnizonowy w Jeleniej Górze to Kościół Łaski Cesarskiej, który powstał na prośbę protestantów mieszkających w okolicy w XVIII wieku.

Lingua franca w czasach średniowiecznych na tym terenie była łacina, której wpływ na język polski, niemiecki i czeski jest widoczny do dziś. Łacina była językiem urzędowym,ale zwykli ludzie posługiwali się w.w. językami narodowymi. Już od czasów Piastów obserwujemy zwiększającą się rolę języka niemieckiego ze względu na powolną kolonizację i zniemczenie tych terenów. Po zakończeniu II wojny światowej doszło do transferu ludności z różnych regionów. Na Śląsku można dlatego zauważyć obecność różnych wątków językowych od koreańskiego, poprzez grecki, francuski, bośniacki i ukraiński. Do dzisiaj, na terenie Dolnego Śląska, funkcjonuje w języku polskim wiele słów i pojęć zaczerpniętych głównie z języka niemieckiego. Znajomość języków obcych w naszym regionie jest nie do przecenienia.

Okolice Jeleniej Góry to również „mała ojczyzna” Schwenkfeldystów czyli wyznawców doktryny religijnej Kaspara Schwenkfelda. Ich prześladowania spowodowały powstanie odrębnej organizacji religijnej i w końcu ucieczkę do USA, gdzie ich potomkowie mieszkają do dzisiaj. Ich losy pięknie opisuje w swojej książce Fedor Sommer, XIX-wieczny pisarz niemiecki nazywany również „piewcą Śląska”.

CZECHY mgr Zuzana Kuželová

W szkole partnerskiej w Trutnovie naucza się standardowo dwóch języków obcych, czyli angielskiego i niemieckiego. W szkole średniej skupiamy się na języku ogólnym a w Wyższej Szkole Zawodowej na języku specjalistycznym związanym z medycyną i ochroną zdrowia. Język angielski ma nieco większy nakład godzin niż język niemiecki w tygodniowym planie zajęć. Kurs w szkole średniej kończy się egzaminem maturalnym, do którego przygotowujemy uczniów korzystając z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez wydawnictwa językowe. Nauczyciele starają się uatrakcyjnić swoje zajęcia poprzez angażowanie młodych ludzi w przedstawienia w języku angielskim oraz wykorzystanie czasopism anglojęzycznych. Istnieje również możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych w ramach stypendium Fulbrighta. Oprócz egzaminu maturalnego uczniowie mogą zdawać egzaminy, które są przeprowadzane we współpracy z Cambridge Exam Centre. W trakcie nauki w szkole biorą oni udział również w szkolnych i powiatowych Olimpiadach Językowych.

W Wyższej Szkole Zawodowej materiały wykorzystywane do nauki języka angielskiego to podręczniki renomowanych wydawnictw językowych, takich jak, Oxford czy Cambridge. Kurs językowy zakończony jest absolutorium,które można uzyskać przygotowując 20-minutową prezentację na temat związany z medycyną i ochroną zdrowia. Kurs w Wyższej Szkole Zawodowej ma wyposażyć absolwentów w niezbędne narzędzia językowe, które wykorzystywane są później w kontaktach z pacjentami.

Napisane na: 17. 3. 2022