Nauczanie języków obcych i ich znaczenie na obszarze transgranicznym

Odbędzie się kolejne internetowe spotkanie tematyczne poświęcone nauczaniu języków obcych i ich znaczeniu na obszarach transgranicznych.Podczas spotkania odbudowana zostanie nauka języka angielskiego w SZŠ Trutnov. Ponadto rozważymy rolę języka niemieckiego w naszym regionie transgranicznym.

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839

Data wydarzenia

29. 3. 2022 11:30

Linki

Podczas seminarium swoje prezentacje wygłoszą:

dr Józef Zaprucki, profesor KPSW – Polska, wieloletni wykładowca kierunku filologia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Literaturoznawca i kulturoznawca niemiecki. Członek Międzynarodowego Instytutu Komunikologii w Waszyngtonie (ICI) i Amerykańskiego Towarzystwa Semiotycznego (SSA). Visiting Professor na uniwersytecie Duquesne w Pittsburghu PA. Autor książek i licznych artykułów.

mgr Zuzana Kuželová – Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu (VOŠZ, SZŠ i OA), Trutnov, Republika Czeska, – Nauczycielka języka angielskiego. Absolwentka Uniwersytetu Masaryka w Brnie gdzie ukończyła anglistykę i amerykanistykę o specjalizacji nauczycielskiej. Oprócz nauczania jest również odpowiedzialna za kursy języków obcych dla uczniów i studentów szkoły.

Napisane na: 17. 3. 2022